Vergoedingen 2024

Verzekeringspolis

We gaan er van uit dat u zelf wel weet of u een aanvullende polis heeft met vergoeding voor fysiotherapie of niet. Onze praktijk heeft voor 2024 met alle verzekeraars contracten afgesloten, met uitzondering van
Caresq, Salland en Zorg&Zekerheid.

Als u voor vergoeding in aanmerking komt, gelden de tarieven die de verzekeraar heeft vastgesteld. We declareren dan rechtstreeks bij de verzekeraar.

Komt u niet voor vergoeding in aanmerking, dan gelden particuliere tarieven. Voor die tarieven klikt u hier.

Lijst met chronische aandoeningen

De overheid heeft een lijst met “chronische aandoeningen” samengesteld, waarbij vergoeding uit de basispolis gegeven wordt. De regelgeving is ingewikkeld. Houd er in het algemeen rekening mee dat de eerste 20 behandelingen zelf betaald moeten worden (of uit de Aanvullende Polis gehaald kunnen worden). Houd er ook rekening mee dat er een eigen risico gehanteerd wordt bij de basispolis. 

Als u in het voorgaande jaar al fysiotherapie kreeg in verband met een chronische aandoening met vergoeding uit de basisverzekering, dan heeft u in de jaren daarna ook recht op volledige vergoeding uit de basisverzekering. Neem bij twijfel contact op met uw zorgverzekeraar, zij kunnen u precies vertellen waar u voor verzekerd bent en waar u, in uw geval, recht op hebt.

Voor artrose, claudicatio intermittens en Long covid en COPD gelden aparte regels. Kijk in uw polis voor details.

Bij verhindering 

Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Als u te laat of niet afzegt, krijgt u een nota. De prijs van een niet nagekomen afspraak is 70% van het tarief van de voorgenomen behandeling. Deze nota kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar.