Kwaliteit

Al onze medewerkers zijn algemeen fysiotherapeut. Jong en oud kan bij ons terecht met fysieke problemen waarvoor je normaal gesproken naar de fysiotherapeut gaat. We zijn geregistreerd volgens eisen van wetgeving en beroepsgroep. Maar we doen altijd veel meer dan volgens deze minimumeisen noodzakelijk is.

Wij zijn liefhebbers van ons vak en daarom mag u keer op keer rekenen op onze 100% inzet in de behandelkamer. Maar ook op onze inzet bij collegiaal overleg, tijdens bijscholingen of op congressen. Nationaal of internationaal trekken we erop uit om te leren en om over te brengen wat we van u als patiĆ«nt geleerd hebben. We geloven dat door die inzet de kans groter is dat u er beter van wordt, maar wij als professionals ook.

Kwaliteitseisen

We voldoen aan de verplichtingen die gelden voor een registratie in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL van de beroepsvereniging. (KRF NL) De fysiotherapeuten en waarnemers van Fysioteam Nieuwmarkt zijn BIG-geregistreerd. (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Door bij- en nascholing, het volgen van congressen en het lezen van vakliteratuur, blijven we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op ons vakgebied. We hechten veel waarde aan het werken volgens de internationale principes van Evidence Based Medicine en Evidence Based Practice.

Privacy

In praktijk Fysiotherapie Gertrud Pijnenburg worden geen gegevens uit uw patiƫntendossier doorgegeven aan derden. Alleen medebehandelaars hebben toegang, tenzij u uitdrukkelijk aangeeft dat u dat niet wilt.

Rechten en plichten

Wij houden ons aan de wet- en regelgeving van de overheid en aan de ethiek die geldt voor onze beroepsgroep.

Klacht- en tuchtrecht

Naast de regelgeving inzake rechten en plichten van u en de behandelaar WMBO (Wet Medische Behandel Overeenkomst) vermelden wij in het bijzonder uw rechten volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Wij zijn aangesloten bij het reglement tuchtrechtspraak van onze beroepsorganisatie het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Voor recente informatie kunt u kijken op de website van het KNGF of op site van de Rijksoverheid

Hebt u klachten over de behandeling of over de bejegening door uw fysiotherapeut, probeer het dan eerst samen op te lossen.