Onderzoek

Case report: beïnvloeding van therapietrouw bij pre-frail ouderen en een beweegprogramma

Behoud van functionele capaciteit gedurende de levensloop

Als eerstelijns fysiotherapeut heb ik in 2014 mijn Mastergraad behaald Fysiotherapie in de Geriatrie. Mijn afstudeerthesis gaat over het belang van therapietrouw van ouderen. Trainen is noodzakelijk om onafhankelijkheid te behouden én moet daartoe ook worden volgehouden. Trainen helpt om de achteruitgang te remmen. Mijn visie is dat kennis en inzicht niet vanzelf bij de ouderen aanwezig is, je voelt je vaak niet zo oud als dat je bent. Om die reden is informeren en adviseren een belangrijk onderdeel van mijn behandelplan. Het case report kunt u hier downloaden.

***

Thesis: Community dwelling elderly’s perception of the environment is the missing link in understanding the dynamics of outdoor falls and fear of falling in falls prevention

A Professional Assignment Project on behalf of Gertrud Pijnenburg Msc, PT

Krom Boomssloot, Nieuwmarktbuurt, Amsterdam

Als geriatriefysiotherapeut in de Nieuwmarktbuurt van Amsterdam heb ik aan studenten van de European School of Physiotherapy in Amsterdam opdracht gegeven om onderzoek te doen naar valincidenten in de publieke ruimte. Buitenshuis dus. De reden was dat in mijn buurt veel meer valincidenten met ouderen plaatsvonden dan in andere buurten. De buurt is een oude stadswijk met smalle straten en trottoirs. Behalve veel bewoners per vierkante meter, is het er ook nog heel druk met toeristen. De uitkomst was dat vooral mensen met valangst (Fear of Falling) last hebben van gevolgen van een val: toenemend thuisblijven en geïsoleerd raken. Zij hebben de meeste last van drukte en onvoorspelbaar gedrag van medeweggebruikers. Maar vooral de ongelijke bestrating en de drukbezette trottoirs vol obstakels, waardoor je de straat op moet om verder te lopen, vormen voor alle ouderen een heel hoog valrisico. Stadsbestuurders hebben de plicht rekening met deze wetenschap houden, maar het gebeurt niet. Op papier is er aandacht voor, zo is Amsterdam bijvoorbeeld sinds 2015 deel van het netwerk van Age-friendly Cities van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Maar de praktijk is niet vriendelijk voor de mobiliteit van ouderen. Dit, terwijl ook ouderen graag in het stadscentrum wonen, omdat daar alle faciliteiten op loopafstand zijn. De thesis kunt u hier downloaden.