Vergroten

Verzekering

Iedereen die in Nederland woont valt verplicht onder de Zorgverzekeringswet. U heeft verplicht een basisverzekering en kunt zich vrijwillig ook nog aanvullend verzekeren. Kijk in uw polis hoe u voor fysiotherapie verzekerd bent.

Contracten

Ik heb met elke zorgverzekeraar een contract. Hierin zijn de tarieven en de (declaratie-)procedures vastgelegd.

Verwijzing

Als u fysiotherapie nodig hebt, kunt u zich direct tot mij wenden. U heeft geen verwijzing nodig. Dit heet "Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie" (DTF). Ik ben in dit geval wel verplicht uw arts een standaard bericht te sturen, na de eerste afspraak.
Vraag uw arts zeker om een verwijzing als u thuis behandeld moet worden of als u een chronische aandoening hebt die onder de basisverzekering valt. De verzekeraar stelt in die gevallen een verwijzing met de benodigde informatie verplicht. (Dus vermeld om welke chronische indicatie het gaat en dat het een “aan huis behandeling” betreft.)

Eerste afspraak

Bij uw eerste afspraak moet u een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) en de pas van uw zorgverzekeraar meenemen. Daarnaast eventueel uw verwijzing en een handdoek.

Bij verhindering

Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd u niet in rekening gebracht.
Als u te laat of niet afgezegd heeft, krijgt u van mij een nota. De prijs van een niet nagekomen afspraak is 70% van het behandelingstarief.

Particuliere tarieven

Behandeltarieven met ingang van 1 maart 2016 m.i.v. 1-3-2016 o.b.v. agendatijd
Fysiotherapeutische behandeling
37,80
30 min
Oefentherapie
37,80
30 min
Massage
37,80
30 min
Toeslag aan huis *
15,75
 
Behandeling bij u thuis *
53,55
30 min
Screening, intake en onderzoek indien geen verwijzing
56,70
45 min
Intake en onderzoek met verwijzing
56,70
45 min
Geriatriefysiotherapie
45,00
 
Lange zitting voor complexe zorgvragen
56,70
45 min
Korte verslaggeving aan derden ex btw
37.80
 
Uitgebreide verslaggeving aan derden ex btw
82,50
 
* Dit tarief geldt binnen postcodegebied 1011-1012; daarbuiten op aanvraag.
Per niet nagekomen afspraak kan 70% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening worden gebracht.
In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).
De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de “modelregeling fysiotherapeut-patiënt” van het KNGF/NPCF. Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Persoons Registratie (WPR). Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing.
Op onze behandeltarieven is geen BTW van toepassing. Op de dienst “verslaggeving aan derden” is wel btw (21%) verschuldigd.
Tarieven en voorwaarden per 1 maart 2016.