Master Fysiotherapie in de Geriatrie

Sinds juni 2014 ben ik Master Fysiotherapie in de Geriatrie (MSc)

Parkinsonnet

Sinds 2009 participeer ik in het landelijk netwerk Parkinsonnet. (www.parkinsonnet.nl)

Spierkrachttraining voor ouderen

Als Master Fysiotherapie in de Geriatrie heb ik in samenwerking met Panatta-Gym het programma ďspierkrachttraining voor ouderen (50+)Ē opgezet. Zie de website: www.panatta-gym.nl. Het is een effectieve methode tegen sarcopenie, het ouderdomsgerelateerde verlies van spierfunctie. In kleine groepen wordt in de sportschool getraind, deels onder mijn leiding en deels op eigen gelegenheid. Ik neem geregeld een fitheidstest af (FitVos test: www.fitvos.nl).

Registraties

Kamer van Koophandel 33239552

BIG-register 39034706604 (register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)

KNGF (Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie) en CKR (Centraal Kwaliteits Register van het KNGF)

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en Pre- en Postpartum Gezondheidszorg (NVFB); Lid Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG).

Kwaliteit

Veranderingen zijn volop gaande op maatschappelijk terrein, op het terrein van de gezondheidszorg. U als patiënt hebt daar mee te maken, ik als fysiotherapeut net zo goed. De kwaliteit van de fysiotherapeutische behandelingen wordt tegenwoordig door de verzekeraars flink beÔnvloed. Toch blijf ikzelf natuurlijk de belangrijkste component van de kwaliteit die de patiŽnt ervaart. Met tevredenheidsenquÍtes peil ik systematisch hoe de ervaringen zijn. (CQ index, mailing via Fysio Prestatie Monitor (www.fysiomonitor.nl)

ICT wordt in toenemende mate gebruikt in de zorgverlening, patiŽntdossiers zijn digitaal (EPDís). Ik sta heel kritisch tegenover het uitwisselen van gegevens uit patiŽntdossiers via EPDís. Het is alleen toelaatbaar tussen medebehandelaars onderling en anders niet. Daarnaast mag het alleen met toestemming van de patiŽnt. Voor verzekeraars of overheid zijn de gegevens uit het dossier niet bedoeld, afgezien van de declaratiegegevens. Dit zijn principes die vallen onder de beroepsethiek van de fysiotherapeut.

Samenwerking

  1. In praktijk Korte Keizersdwarsstraat werken alle therapeuten samen als Fysioteam Nieuwmarkt. (www.fysioteamnieuwmarkt.nl) .
  2. Buurtzorg Amsterdam Centrum. Fysioteam Nieuwmarkt heeft samen met deze thuiszorgorganisatie een Buurtzorg Plus Team, waaraan ook andere paramedici deelnemen. Meer over deze thuiszorgorganisatie: www.buurtzorgnederland.com.
  3. Panatta-Gym. In samenwerking met Frits Bos, fitness-instructeur en eigenaar van Panatta Gym is het project ”Spierkrachttraining voor ouderen” opgezet. Informatie: www.panatta-gym.nl.
  4. ParkinsonNet. ParkinsonNet is een landelijk samenwerkingsnetwerk, opgezet om de multidisciplinaire behandeling voor Parkinsonpatiënten goed te laten verlopen. Het bevordert de communicatie tussen de diverse zorgdisciplines. In Amsterdam ben ik deelnemer van de groep Centrum/Oost.

Lidmaatschappen

NPi
Het Nederlands Paramedisch instituut (NPi) is een landelijk kenniscentrum voor de paramedische zorg. Een van haar doelstellingen is de bevordering van de deskundigheid van haar leden.

Studiegroep N.D.T. / Keypoint.
De studiegroep N.D.T. / Keypoint stelt zich ten doel de ontwikkelingen op het gebied van de neurorevalidatie zo nauwkeurig mogelijk op de voet te volgen en uit te dragen, zodat zij kennis en inzichten in de behandelmethode kan uitwisselen onder de leden van de studiegroep, gericht op kinderen en volwassenen.

Achtergrond van mijn fysiotherapeutisch handelen

Wetenschappelijk
Neurofysiologische, biomechanische, trainingsspecifieke toepassing op patiënten in mijn vakgebied. Dit impliceert de toepassing van ten eerste de juiste dosis per sessie en per periode om het gestelde therapiedoel te bereiken en ten tweede de toepassing van de stelling: "een haalbaar doel = het verwachte resultaat".

Aandoeningsspecifiek

  1. het tijdspad van de aandoening. De behandeling richt zich op een acuut of een chronisch stadium òf op revalidatie.
  2. de achtergrond van de aandoening. De behandeling richt zich op de medische aspecten of daarnaast ook op de psycho-sociale facetten.
  3. aangrijpingspunt van de aandoening. De behandeling richt zich op een detail, c.q. een lokaal probleem of op een groter geheel c.q. een probleem dat verder strekt dan het detail.

Mijn taak als fysiotherapeut
In de eerste plaats het maken van een nauwkeurige analyse van de pijnbron en/of het probleem;
vervolgens het formuleren van een rationele therapeutische benadering.

Vakinhoud
Het vak fysiotherapie heeft van oudsher 3 pijlers: 1. Massage, 2. Oefentherapie, 3. Fysische techniek. Het is klassiek gesproken het therapeutisch toepassen van natuurkundige prikkels zoals warmte, kou, geluid, licht; en natuurlijk beweging, zowel actief als passief.

Beroep
FYSIOTHERAPEUT is een wettelijk beschermde titel. Dat staat beschreven in de wet BIG = Beroepen in de Gezondheidszorg. De geregistreerde therapeut geeft een behandeling die paramedisch van aard is, d.w.z. op verwijzing van een arts, en richt zich op problemen in het houdings- en bewegingsapparaat van personen, inclusief pijn.

Docentbevoegdheid
Ik ben eerstegraadsbevoegd docent (Maastricht 1987). Ik geef geen les, maar de principes van het lesgeven zijn een vast onderdeel van mijn fysiotherapeutische begeleiding.